CPI Property Group

Jeden systém pro více řešení

Pro tvorbu i správu webů jsme použili jeden redakční systém, a to Edee CMS. Po vytvoření webové prezentace prvního nákupního centra je tak možné s minimálními náklady řešení zrealizovat pro weby ostatních center.

Víceúrovňová síť administrátorů

Správu webu provádějí administrátoři s různým rozsahem oprávnění, například informace o svých provozovnách si mohou nájemníci spravovat sami. Změny lze provádět i na globální úrovni, třeba změnit logo obchodního řetězce na webech všech nákupních center najednou.

Newslettery snadno a rychle

Řešení obsahuje systém pro rozesílání newsletterů a sami zaměstnanci nákupních center mohou – bez dalších nákladů na externí dodavatele – vytvářet vlastní newslettery z připravených šablon. 

Podrobné informace o projektu jsou pro vás připravené v případové studii.

Dosud realizované weby

V období 2017–2018 budeme realizovat weby dalších nákupních center.

 

Čeho jsme dosáhli

  • Až 80% snížení nákladů na tvorbu a servis webů
 • 75 tisíc
  • 75 tisíc rozeslaných newsletterů
 • 66 tisíc
  • 66 tisíc návštěv z mobilních zařízení

Dlouhodobě úspěšným se může stát i váš projekt!

 • Probio
 • Kroonwear
 • Nakladatelství Fraus
 • Senesi
 • Prague City Tourism
 • Vantage Film
 • Skupina ČEZ
 • váš projekt

Kontaktujte nás

Přeskočit na hlavní nabídku