Hledáme java vývojáře, který bude bojovat po boku Lukáše a dalších bratrů naší Java hlídky!

 

Válčit můžeš v Praze, Náchodě, Hradci Králové nebo přímo z vlastního hradu.

 

Nehledáš práci, ale poslání? Pak čti dál, nebo rovnou vyšli havrana se svitkem o svých chrabrých skutcích a zkušenostech.

 

Po složení přísahy Java hlídky budeš:

  kout vlastní plány na výpravy na cestě za webovými aplikacemi

  plány bez bázně realizovat, zajišťovat zbroj a podporovat bratry ve zbrani

  výpravu nakonec i hodnotit a přešlapy své napravovat

 

Černou může obléci jen ten, kdo

   se neleká výzev mysli, objekt i funkci dokáže správně tasit

  ve skupině Java bardů pohovoří o Spring a nezalekne se ani rozpravy o Servlet API nebo pastech JDBC

  s bratry frontenďáky slovo o CSS a HTML prohodí a o tvrzi Linux báseň vyslechne

  relačního děda Vševěda v prastarém jazyce SQL strukturovaně dotázati se umí v dialektu kmene MySQL, Oracle či jiných

  legendy o svých činech do GITovy kroniky zapsati dovede

  popis výroby zbroje v anglickém jazyce rozluští

 

Vítáme, ovládáš-li také boj s méně tradičními zbraněmi

   hovoříš-li jazykem lidu javascriptového

  UML hieroglyfy v nouzi vyplodíš i přečteš

 

Odměna nad rámec dobrodružství a respektu

  podíl na zajímavých výpravách pod štíty slavných erbů - uvidíš je růst od prvotních příprav až po oslavu jejich dokončení

  prostor pro vlastní nápady a odvážná řešení

  tým, který Ti bude naslouchat, ocení Tvůj přínos a poradí, když bude třeba

  zázemí a podporu pro Tvoji práci

  pevné hrady nejen v Praze, ale i v Hradci Králové a v Náchodě

  možnost pořádat výpady z vlastní tvrze

  plat odpovídající Tvým zásluhám a podíly na kořisti

  5 týdnů pravidelných vakací pro načerpání sil, výuka cizích řečí a další

Vypravit posla

nebo vzkázat na kariera@fg.cz.