Hledáme web developerky a developery, kteří svým bojovým uměním, důvtipem a statečností vdechnou život internetovým stránkám nejmocnějších vladařů Západozemí.

 

Své mistrovství můžeš rozehrát v našem karlínském hradu i na tvrzích v Hradci Králové a Náchodě. Bojovat ale můžeš i z vlastního příbytku.

 

Toužíš-li vykonat velké skutky coby čelní front-end developer a splňuješ-li naše nemalé nároky, neváhej a vyšli k nám posla s pergamenem o Tvých schopnostech a činech vyprávějící.

 

 

Tvým posláním v naší družině bude

  tvořit weby a webové aplikace mocným kouzlem responze oplývající

  cestu grafickým návrhům do podoby prototypů neohroženě klestit ("kódovat")

  dobrému pánovi Edee CMS při osidlování nově dobytých webů podporu poskytovat ("implementovat")

  s mistry cechu vývojářského, uxáckého i grafického na společném díle zdárně pracovat

 

Jako web developer setkávati se budeš s tímto

  standardy bojových umění HTML5, CSS3, Javascript/ECMAScript

  pomocné vědy válečnické Bootstrap, CSS preprocesory (LESS) a Node.js

  workflow s využitím automatizace (Grunt, Webpack…)

  dobývání informační rudy z relačních databází MySQL a Oracle

  vydávání bojových rozkazů v JS prostřednictvím jQuery či React

  rozličné OS (Linux/MacOS/Windows)

  mocné pracovní nástroje – IntelliJ Idea, Webstorm, Adobe Photoshop nebo GIT

  plány k webu zhotovení v jazyce anglickém

 

Odměnou za Tvou věrnou službu bude Ti

  skvělá příležitost pro panovníky velkých říší pracovat a jejich webům s příchodem na svět pomáhat

  takřka neomezený prostor vlastní nápady a smělá řešení vnášet

  družina neohrožených válečníků a mistrů umění všelikých vždy připravená Tě podpořit, ocenit a udělit Ti radu

  dokonalé zázemí pro výkon i vylepšování Tvého umění, například výklady slovutných mistrů (školení, konference) či bohatě vybavenou dílnou ("software" i "hardware")

  v případě potřeby možnost pracovat z vlastní tvrze

  štědrá měsíční gáže a spravedlivý podíl na kořisti

  inspirativní prostředí špičkově zařízeného hradu a neomezený přísun kávy

  5 týdnů zasloužených vakací, výuka řečí zahraničních a další výhody

  zázemí společenstva 20 let držícího pospolu

Vypravit posla

nebo vzkázat na kariera@fg.cz.

nebo vzkázat na kariera@fg.cz.