ČEZ.TV zvítězila v IIK Grand Prix 2012

20. 7. 2012 | FG Forrest

Institut Interní Komunikace vyhlásil vítěze Grand Prix 2012. Nejvyšší příčku v kategorii „Digitální nástroje interní komunikace“ obsadil projekt ČEZ.TV, který je součástí intranetu Skupiny ČEZ.

Na realizaci intranetu Skupiny ČEZ i ČEZ.TV se dlouhodobě podílí internetová agentura FG Forrest.

Obsahově i technickým řešením velmi nápaditý a unikátní projekt ČEZ.TV vyniká nad ostatními promyšleným zpracovánímefektivitou nákladů. Zaměstnancům skupiny ČEZ jsou pomocí ČEZ.TV sdělovány důležité informace rychlou audiovizuální formou, která nezapadne mezi množství psaného textu, jak tomu zpravidla bývá na běžných intranetech.

Důraz je na samotném intranetu i v ČEZ.TV kladen na aktivní oboustrannou komunikaci mezi zaměstnanci a Skupinou ČEZ. To je velmi významný prvek k udržení zdravé atmosféry v každé větší komunitě různých osobností. Aktuálnost informací v celém intranetu je dosahována pomocí redakčního systému Edee CMS.

Reportáže, rozhovory, strategické cíle společnosti i návody a pracovní postupy. To všechno zvládne ČEZ.TV komunikovat zaměstnancům jednoduše, srozumitelně, efektivně a emotivně v té správné dávce. Informace prokazatelně nacházejí svůj cíl a úspora času je snadno změřitelná. ČEZ.TV si tedy mezi zaměstnanci našla svoji popularitu a prokázala, že předávání informací pomocí videa má velký potenciál.

Tým spravující intranet ČEZ si ocenění beze sporu odnáší na základě správně odvedené práce. Svůj projekt dokázali  dobře představit a podložit pádnými argumenty v podobě přesvědčivých čísel a faktů.

ČEZ, a.s., Akciová společnost ČEZ byla založena v roce 1992 Fondem národního majetku ČR. Hlavním akcionářem je Česká republika, pro kterou vykonává správu jejího akciového podílu Ministerstvo financí České republiky. Hlavním předmětem činnosti ČEZ, a. s., je výroba a prodej elektřiny a s tím související podpora elektrizační soustavy. Zároveň se zabývá výrobou, rozvodem a prodejem tepla.

 

Na seznam článků

Přeskočit na hlavní nabídku