Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů považujeme za důležitou a nezbytnou součást našich systémů a procesů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Správce

FG Forrest, a.s., se sídlem Pernerova 635/57, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00
IČO: 25290568
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 6941.

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce

E-mail: fg@fg.cz
Poštovní adresa: Pernerova 635/57, Praha 8 – Karlín, PSČ: 186 00
Odkazy na jednotlivé žádosti dle GDPR jsou k dispozici níže v části Jaká máte práva….

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů

Nabízení obchodu a služeb na základě uděleného souhlasu subjektu údajů podle č. 6 odst. 1 písmene a) GDPR.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším souhlasem zpracovávány pro účely nabízení obchodu a služeb, pro účely nabídky pracovních pozic v naší společnosti nebo za účelem zasílání novinek:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • Funkce

Poskytnutí osobních údajů není zákonným ani smluvním požadavkem nutným pro uzavření smlouvy. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě souhlasu a tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální, popř. automatizované.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme na dobu 10 let, pokud není u níže uvedeného souhlasu uvedeno jinak.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

 • Clever Monitor s.r.o. (pro zasílání newsletterů)
 • BM Servis s.r.o. (pro zpracování poptávek a evidenci uchazečů o zaměstnání)

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailového newsletteru a dále pak z formuláře pro uchazeče o práci u Správce. Osobní údaje mohou být získány i mimo výše uvedené zdroje, především prostřednictvím obchodní činnosti pracovníků Správce. Osobní data jsou vždy získávána pouze se souhlasem subjektu dat.

Zpracování osobních údajů uvedených v poptávkovém formuláři

Odesláním poptávkového formuláře jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání poptávkového formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Změnu nebo odvolání uděleného souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů. Ten správný si vyberte v přehledu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo
 • Společnost
 • Funkce

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Pošlete nám životopis“

Odesláním formuláře „Pošlete nám životopis“ jste vyjádřili souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o nabídce pracovních pozic v naší společnosti. Tento souhlas jste udělili na období 5 let ode dne odeslání formuláře a můžete jej kdykoli odvolat. Změnu nebo odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů. Ten správný si vyberte v přehledu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Zpracování osobních údajů uvedených ve formuláři „Odběr novinek – newsletter“

Odesláním formuláře „Novinky“ jste vyjádřil souhlas s tím, že naše společnost Vás může kontaktovat a informovat o našich produktech a službách, popř. dalších událostech ve společnosti Správce prostřednictvím e-mailových zpráv. Tento souhlas jste udělili na dobu 10 let a můžete jej kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu můžete snadno provést kliknutím na hypertextový odkaz „Odhlásit z odběru newsletteru“, který naleznete na konci každého e-mailu s novinkami. Změnu nebo odvolání souhlasu můžete provést pomocí formuláře pro správu souhlasů. Ten správný si vyberte v přehledu.

Zpracovávané osobní údaje:

 • E-mailová adresa

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Právo odvolat souhlas se zpracování osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb. Odvolání lze provést prostřednictvím této žádosti na odvolání souhlasu, popř. e-mailem, či písemně na kontaktní adrese Správce.

Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím této žádosti.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce.

Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete prostřednictvím této žádosti.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce prostřednictvím této žádosti.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů prostřednictvím této žádosti.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete prostřednictvím této žádosti.

Přeskočit na hlavní nabídku