Když máte core message, můžete mít dobrou prezentaci, nabídku...

23. 11. 2012 | Radovan

V říjnu jsem absolvoval workshop "Outstanding presentation" s Jeanne Trojan a zjistil jsem, že uvědomit si jednu hlavní myšlenku je důležité nejen pro přípravu vynikající prezentace.

Workshop byl rozdělen do tří dnů, přičemž polovinu času Jeanne věnovala spíše teorii a vysvětlování toho nejdůležitějšího: když nemáte core messege, nemůžete mít dobrou prezentaci. Rád bych doplnil: když máte core message, můžete mít dobrou prezentaci, nabídku, jednání, článek,workshop... 

Chci se podělit o pár nejdůležitějších poznámek. Před přípravou prezentace si odpovězte na tyto otázky:

1. Téma prezentace

 • Co je tvé téma?
 • Proč je to důležité?
 • Kdo a proč se o tvé téma zajímá?
 • Je to něco nového?
 • Řešíš nějaký problém?

2. Publikum

 • Kdo má rozhodovací pravomoc?
 • Proč tady ty lidi jsou?
 • Co se chtějí od tebe naučit?
 • Co už vědí o tvém tématu?
 • Čeho se obávají?
 • Z čeho jsou nadšeni?
 • Jaké otázky budou klást a jste na ně připraveni?

3. Cíle prezentace

 • Čeho chceš dosáhnout? 
 • Co by se mohlo stát po prezentaci?
 • Co se změní?
 • Co bude publikum dělat s těmito informacemi?

4. Hlavní poselství (core message)

 • V čem je prezentace odlišná od podobných prezentací, které jsi slyšel dříve?
 • Pokud máš pouze 2 minuty na prezentaci hlavního tématu, co řekneš?
 • Pokud si má publikum zapamatovat pouze jednu věc z tvé prezentace, co by to mělo být?
 • Pokud byste byli požádáni vaší babičkou „o čem prezentace je“, co byste řekli?

5. Zahájení prezentace

 • Na základě znalosti publika stanovte ten nejlepší začátek pro upoutání pozornosti: otázka, zajímavá skutečnost, příběh, šokující informace
 • Jak budete uvádět cíle nebo hlavní poselství vaší prezentace?
 • Dáte detailní plán nebo jen obrysy a sdělíte co očekávat?
 • Uvítáte interakci? Jak?

6. Ukončení prezentace

 • Jak provedete shrnutí? Max. tři body k zapamatování.
 • Sdělte, co mají dělat s těmito informacemi. Jaké jsou další kroky?
 • Jaký finální dojem chcete sdělit? Můžete jiným způsobem zopakovat úvodní informace nebo ukončit příběh, kterým jste začali. Můžete přeformulovat hlavní myšlenku.

Z mého pohledu se tohle hodí nejen obchodníkům a různým přednášejícím. Ale všem, kteří ve své profesi předávají informace a prezentují svoje záměry a cíle.

Na seznam článků

Přeskočit na hlavní nabídku