Správná rozhodnutí FG Forrest

17. 12. 2012

Internetová agentura FG Forrest patří mezi prestižní dodavatele internetových řešení. V rámci své činnosti ale nezapomíná na partnerské a charitativní projekty.

Forresti přistupují k partnerství a charitě zodpovědně. Soustředí se na aktivity, které jsou dlouhodobě přínosné a pomáhají. Každoročně v roli partnerů či donátorů stojí po boku těch, kteří to potřebují.

Forrestí „charita“ funguje tak, že sami zaměstnanci spoří a z každé výplaty dávají nějaký obnos stranou. Poté si zvolí projekt, který podpoří. Vezmou svoje naspořené peníze a firma jim dá stejnou částku – tedy tu jejich zdvojnásobí.

V roce 2012 dali Forresti svoje úspory sdružení DebRA ČR, které podporuje pacienty trpící vzácným puchýřnatým onemocněním epidermolysis bullosa congenita (EB) – v Česku překládaným jako nemoc motýlích křídel.

Stejnou pozornost si jistě zaslouží i druhý letošní charitativní projekt FG Forrest, a to příspěvek na osobního asistenta mamince autistického chlapce. Asistent je k dispozici třeba pro procházky, které jsou velmi náročné. Přínosem pro maminku i jejího syna je určitě i změna v denním stereotypu, kterou příchod a pomoc asistenta znamená.

Kromě charitativních projektů stojí Forresti pravidelně po boku vybraných akcí v roli partnera. Rok 2012 byl ve znamení sportu, vzdělávání i zdravotní prevence.

„Podpořili jsme atletickou Velkou cenu Nového Města nad Metují, která se organizačně vyšvihla mezi TOP mítinky v ČR a nás těší, že jsme u toho byli přítomni. Dlouhodobě stojíme například po boku  Hospicu Anežky České, Centra diagnostiky chorob prsu, SPŠ elektrotechniky a informačních technologií a některých dalších. Svoji úlohu smysluplně podporovat či pomoci tam, kde je třeba, chápeme jako přirozenou součást společenské odpovědnosti,“ říká Lada Adámková, forrestí manažer Divize vnějších vztahů a dodává: „Celý svět zachránit nemůžeme, ale s rukama v klíně nesedíme. Hodláme pokračovat dál a věřím, že v roce 2013 opět najdeme situace, kde bude naše pomoc smysluplná.“

Aleš Žďárský, ředitel atletických mítinků

 „Spolupráce s agenturou FG Forrest je pro nás přínosem nejen po stránce financí, které jsme zodpovědně využili pro pořádání vrcholového atletického mítinku.  Také vedle nás stojí partner – profesionál ve svém oboru, který neváhá přispět i dobrou radou či nápadem. FG Forrest vnímáme jako naprostou špičku v tom, co dělají. A přesně na takové úrovni se snažíme být i my. Jsme si vzájemnou inspirací.“

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc., přednosta Radiodiagnostické kliniky 1. LF UK a VFN

„Co nejsrdečněji děkujeme za dlouhodobou péči o naše webové stránky. Tyto stránky patří Centru diagnostiky chorob prsu, které je jedním z největších pracovišť zabývajících se screeningem a diagnostikou nádorů prsu u nás. Vaše pomoc nám velmi pomáhá v dalším zkvalitňování péče o pacienty nejenom z Prahy, ale i širokého okolí.“

 

Na seznam článků

Přeskočit na hlavní nabídku